Ognisko w Bełchatowie – ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 42

Na wcześniejszych spotkaniach omawialiśmy osiem złych myśli wg Ewagriusza z Pontu czyli  osiem  złych sposobów życia. Chodzi konkretnie o to, że nasze problemy, niejednokrotnie poważne, można rozwiązać na osiem złych sposobów. Nie mówimy tutaj o grzechach głównych, ale o nauce o ośmiu rodzajach złych myśli.

Omawiana przez nas lista dotyczyła następujących ośmiu złych myśli:

  1. Obżarstwo
  2. Nieczystość
  3. Chciwość
  4. Smutek
  5. Gniew
  6. Acedia
  7. Próżna chwała
  8. Pycha

Pierwsze trzy  należą do sfery pożądliwości, kolejne trzy do sfery gniewnej będącej konsekwencją 3 pierwszych. Dwie ostatnie myśli dotyczą duszy człowieka. Podział ten łączy się z wizją duszy ludzkiej… czytaj więcej w załączniku.