Ognisko w Bełchatowie – ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 42

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
27.12.2021 o godz. 18.00.
Dzisiejsze spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar jest spotkaniem wigilijnym!
Zapraszamy wraz z rodzinami do salki nr 14
 po mszy i różańcu (ok. 19.15).
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu omawialiśmy kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu.
 —————————————