Ognisko w Bełchatowie – ul. Al. kard. St. Wyszyńskiego 42

W styczniu zapraszamy na spotkania Ogniska:

09.01.202 – spotkanie opłatkowe

23.01.2023 – spotkanie tematyczne – formacyjne

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00, po mszy i różańcu przechodzimy do Domu Parafialnego, salka na -1.

 

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    

W grudniu zapraszamy na spotkania Ogniska:

12.12.2022 – spotkanie dzielenia (w salce nr 19 na 1 piętrze Domu Parafialnego)

29.12.2022 – spotkanie wigilijne (w salce nr 14 na 1 piętrze Domu Parafialnego – prosimy o przyniesienie potrawy wigilijnej na wspólną kolację. Zapraszamy na spotkanie z rodzinami.)

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00, po mszy i różańcu przechodzimy do Domu Parafialnego.

 

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    

W listopadzie zapraszamy na spotkania Ogniska:

14.11.2022 – spotkanie dzielenia

28.11.2022 – spotkanie tematyczne – cd dyskusji na temat komunikacji

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    


W październiku zapraszamy na spotkania Ogniska:

10.10.2022 – spotkanie tematyczne – i tu dyskutować będziemy o konferencji dot. komunikacji

24.10.2022 – spotkanie dzielenia

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Modlitewnym Kongresie Małżeństw w Licheniu 17/18.09.2022.

Kilka osób z naszego Ogniska wybiera się na to wydarzenie. Będzie na nim obecna nasza Wspólnota. Jeśli pogoda dopisze to będziemy mieć nasze stoisko z materiałami – zapraszamy do pomocy przy rozprowadzaniu ulotek. Przewidziany jest także czas dla naszej Wspólnoty na świadectwa.

Szczegóły wydarzenia: https://www.facebook.com/events/586838686227278

Do zobaczenia!


We wrzesniu zapraszamy na spotkania Ogniska:

12.09.2022 – spotkanie tematyczne

26.09.2022 – spotkanie dzielenia

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    


Informujemy, że są jeszcze miejsca na:

Ogólnopolskie Jesienne Rekolekcje na Górę Świętej Anny: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=4966

oraz na Spotkanie Kobiet: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=77&t=4727


W wakacje zapraszamy na spotkania Ogniska TYLKO RAZ w miesiącu:

11.07.2022

08.08.2022

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    

Tegoroczny marsz odbył się pod hasłem „i ślubuję Ci”. Nie mogło nas tam zabraknąć. Stawiliśmy się liczną reprezentacją.

List do Uczestników Marszu dla Życia i Rodziny pod hasłem „I ślubuję Ci”

Szanowni Państwo, „Opowiedzenie się po stronie życia i jego obrona stają się trudne, a czasem wymagają wręcz heroizmu” – pisał św. Jan Paweł II, Papież Rodziny. Rzeczywistość z roku na rok coraz bardziej potwierdza trafność tych proroczych słów naszego wielkiego rodaka. Ale ten trud nie może zniechęcać i pogrążać w bezczynnej miernocie, w pozbawionej nadziei pozycji przegranych. Trud uświadamia wartość i wielkość sprawy, o którą wspólnie walczymy i ku której razem zdążamy. Konkretnym wyrazem świadomego podjęcia tego wysiłku jest Państwa obecność na dzisiejszym Marszu dla Życia i Rodziny.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy z entuzjazmem włączają się w budowanie tego wielkiego dzieła, jakim są odbywające się w Polsce od 2006 Marsze dla Życia i Rodziny.

Dla wielu z Państwa uczestnictwo w tym wielkim święcie stało się rodzinną tradycją, która wyraża przywiązanie i afirmację podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz afirmację rodziny opartej na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.

W tym roku hasłem przewodnim Marszu są słowa zaczerpnięte z roty przysięgi małżeńskiej: „I ślubuję Ci”. Nie jest ono przypadkowe, lecz stanowi owoc refleksji i pracy, która promocją nierozerwalnego, sakramentalnego związku małżeńskiego. Niepokojące trendy społeczne, wspierane przez coraz bardziej perwersyjną kulturę masową, chciałyby obwieścić upadek związku małżeńskiego, lansując życie w konkubinatach i kolejnych związkach jako coś normalnego, a nawet atrakcyjnego i dającego szczęście. Upowszechniana mentalność rozwodowa zbiera swoje żniwo także w naszej Ojczyźnie, również w naszej małej ojczyźnie… Mając na uwadze dramat tylu małżeństw i rodzin dotkniętych plagą kryzysów i rozwodów, powracamy do źródeł wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. „I ślubuję Ci” – słowa zaczerpnięte z roty przysięgi małżeńskiej wskazują na tę doniosłą i świętą chwilę, która stoi u początków trwałego związku małżeńskiego. To właśnie przysięga małżeńska daje zewnętrzny wyraz przyjęciu zobowiązań małżonków wobec siebie nawzajem, dzieci, wobec Boga, Kościoła i naszego Narodu. Raz danej przysięgi nie można zerwać.

Gdy obiektywy kamer i aparatów odwracają się od nowożeńców i ich ślubnych obrączek, niejednokrotnie małżonkowie stwierdzają, że zgasły nie tylko flesze, ale także pragnienie dozgonnej miłości. Tę rzeczywistość wymagającą naprawy szybko zagospodarowują promotorzy „niezgodności charakterów”, „niedopasowania partnerów” i wygodnictwa stawianego ponad odpowiedzialną i wytrwałą pracą na rzecz umacniania związku oraz przezwyciężania naturalnych trudności. Dlatego pragniemy, aby tegoroczne Marsze dla Życia i Rodziny, przypominały o wzajemnej miłości, wierności, uczciwości a także dozgonnej trwałości małżeństwa. Składana sobie nawzajem przysięga małżeńska ma stanowić przecież gwarancję stałej pracy nad budowaniem jedności męża i żony oraz wspólnej pracy nad tworzeniem rodziny ubogacającej zarówno małżonków, ich dzieci jak i całe społeczeństwo.

Wspierając trwałość małżeństwa, nie możemy jednak zapomnieć o istniejących zagrożeniach. Coraz silniejsza presja tzw. lobby LGBT, obecna w kulturze masowej i wszechobecnych mediach społecznościowych, podważa znaczenie i wartość małżeństwa. Promocja związków homoseksualnych, którym umożliwia się adopcję dzieci, promowanie tzw. transpłciowości, rozwiązłości seksualnej i innych, coraz dalej posuniętych wynaturzeń, wprowadza ogromny zamęt w świecie wartości i rodzi obojętność na prawdę, dobro i piękno, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Świadomi tych nacisków, nie możemy pozostawać biernymi obserwatorami rzeczywistości, za której kształt chcieliby odpowiadać różnego rodzaju rewolucjoniści. Naszym obowiązkiem jest powstrzymać tę falę – dla dobra przyszłych pokoleń Polaków, dając również przykład wobec innych narodów Europy i świata.

Warto przypomnieć słowa bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który w szczególny sposób troszczył się o rodzinę. „W jedności rodziny i jej umocnieniu – widzimy wzmocnienie jedności Narodu. Naród składa się z rodzin i dlatego każdy, kto chce umocnienia Narodu, musi pracować nad umocnieniem rodziny” – wzywał ten niestrudzony pasterz Kościoła i mąż stanu. Nasze dzisiejsze spotkanie to nie tylko radosny, kolorowy marsz, ale konkretne świadectwo, nasze głośno wypowiedziane „tak” dla Polski silnej Bogiem i rodziną. Państwa obecność to dowód na to, że jest nas więcej – ludzi, którzy potrafią zaangażować się, poświęcić swój czas, zachęcać przyjaciół, rodzinę i dawać młodemu pokoleniu przykład wierności podstawowym wartościom, wychowywać najmłodszych w atmosferze szacunku dla życia i rodziny. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę, Obyśmy wszyscy byli żywymi świadkami tych wartości w codziennym życiu.

Do rodziców JPII powiedział: „Bóg obdarzył was szczególnym powołaniem. By zachować życie ludzkie na ziemi, powołał do istnienia społeczność rodzinną. To wy jesteście pierwszymi stróżami i opiekunami życia jeszcze nie narodzonego, ale już poczętego. Przyjmujcie dar życia jako największą łaskę Boga, jako Jego błogosławieństwo dla rodziny, dla narodu i Kościoła. Tu, z tego miejsca, wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku: każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie już mówiłem: «życie ludzkie jest święte. Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem życia człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-28). Życie ludzkie ma zatem charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność samego Stwórcy» (por. Evangelium vitae, 53). Bóg chroni życie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju «Nie będziesz zabijał» (Wj 20, 13). Dochowajcie wierności temu przykazaniu. Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia powiedział: «Pragniemy być narodem żywych, a nie umarłych».

Rodzina jest powołana również do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa, wśród których rozpoznaje, że jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać najbliższych. Zawsze niech będzie dla was przykładem Święta Rodzina Nazaretańska, w której wzrastał Chrystus przy Matce Maryi i przy opiekunie Józefie. Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci. Jakże wielką rolę ma tu do spełnienia matka. Dzięki szczególnie głębokiej więzi, jaka łączy ją z dzieckiem, może skutecznie zbliżać je do Chrystusa i do Kościoła. Zawsze jednak oczekuje na pomoc swego męża – ojca rodziny.

Drodzy rodzice, dobrze wiecie, że nie jest łatwo w dzisiejszych czasach stworzyć chrześcijańskie warunki potrzebne do wychowania dzieci. Musicie czynić wszystko, aby Bóg był obecny i czczony w waszych rodzinach. Nie zapominajcie o wspólnej codziennej modlitwie, zwłaszcza wieczornej; o świętowaniu niedzieli i uczestniczeniu we Mszy świętej niedzielnej. Jesteście dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami modlitwy i cnót chrześcijańskich i nikt was w tym nie może zastąpić. Zachowujcie religijne zwyczaje i pielęgnujcie tradycję chrześcijańską, uczcie dzieci szacunku dla każdego człowieka. Niech waszym największym pragnieniem będzie wychowanie młodego pokolenia w łączności z Chrystusem i Kościołem. Tylko w ten sposób dochowacie wierności waszemu powołaniu rodzicielskiemu i potrzebom duchowym waszych dzieci.

Na wcześniejszych spotkaniach omawialiśmy osiem złych myśli wg Ewagriusza z Pontu czyli  osiem  złych sposobów życia. Chodzi konkretnie o to, że nasze problemy, niejednokrotnie poważne, można rozwiązać na osiem złych sposobów. Nie mówimy tutaj o grzechach głównych, ale o nauce o ośmiu rodzajach złych myśli.

Omawiana przez nas lista dotyczyła następujących ośmiu złych myśli:

  1. Obżarstwo
  2. Nieczystość
  3. Chciwość
  4. Smutek
  5. Gniew
  6. Acedia
  7. Próżna chwała
  8. Pycha

Pierwsze trzy  należą do sfery pożądliwości, kolejne trzy do sfery gniewnej będącej konsekwencją 3 pierwszych. Dwie ostatnie myśli dotyczą duszy człowieka. Podział ten łączy się z wizją duszy ludzkiej… czytaj więcej w załączniku.


W czerwcu zapraszamy na spotkania Ogniska:

13.06.2022 – spotkanie tematyczne ze świętym Charbelem oraz innymi świętymi + nabożeństwo Fatimskie

27.06.2022 – spotkanie dzielenia

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    


Informujemy, że w sierpniu zaczną się zapisy na

Ogólnopolskie Jesienne Rekolekcje: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=4966

oraz na Spotkanie Kobiet: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=77&t=4727


W maju zapraszamy na spotkania Ogniska:

09.05.2022 – spotkanie tematyczne wraz ze świętowaniem imienin naszego opiekuna duchowego ks. Stanisława Jaskuły

23.05.2022 – spotkanie dzielenia

Zaczynamy Mszą świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    


Informujemy, że trwają zapisy na Ogólnopolskie Wiosenne Rekolekcje w Laskowicach.

Serdecznie zapraszamy, wraz z Fundacją Małymi Krokami, na rekolekcje ogólnopolskie, które odbędą się w dniach 20-22.05.2022.
Rekolekcje odbędą się w, znanym nam już, Domu Misyjnym Księży Werbistów:
ul. Długa 44
86-130 Laskowice k/Świecia
https://www.werbisci-laskowice.org/index.php/kontakt
Naszym rekolekcjonistą będzie O. Tomasz Zamorski.
Temat rekolekcji: Ścieżki exodusu
Koszt: 265 zł
Zapisy przez formularz: https://kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=4779&p=402732#p402732
Na rekolekcje zapraszamy BEZ DZIECI.


—————————————

W kwietniu odbyły się dwa spotkania Ogniska:

11.04.2022 – spotkanie dzielenia tym co przeżywamy w codzienności

25.04.2022 – spotkanie Wielkanocne – dzielenie się przeżyciami minionych świąt Wielkiejnocy przy wspólnej kolacji

Przypominamy, że spotkania odbywają się w II i IV poniedziałek każdego miesiąca.

Zapraszamy na mszę świętą w intencji naszej Wspólnoty o godz. 18.00, a spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar odbywa się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.    

Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa. Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!    

—————————————

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
28.03.2022 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
——————–
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
14.02.2022 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
10.01.2022 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce, poziom -1, w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Ostatnie spotkanie było spotkaniem wigilijnym, podczas którego dzieliliśmy się tym,
jak spędziliśmy Święta Bożego Narodzenia.
Na spotkaniu były także obecne nasze rodziny, współmałżonkowie i dzieci.
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
27.12.2021 o godz. 18.00.
Dzisiejsze spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar jest spotkaniem wigilijnym!
Zapraszamy wraz z rodzinami do salki nr 14
 po mszy i różańcu (ok. 19.15).
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu omawialiśmy kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu.
 —————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
13.12.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się przeżyciami dnia codziennego.
Dziś będziemy omawiać kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu.
 —————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
08.11.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się przeżyciami dnia codziennego
oraz przeżytymi rekolekcjami na Górze Świętej Anny i w Porszewicach.
Dziś będziemy omawiać kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu.
 —————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
25.10.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu omawialiśmy kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu.
Tym razem będziemy się dzielić naszymi radościami i trudnościami dnia codziennego.
 —————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
11.10.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się radościami i trudnościami dnia codziennego.
Gościliśmy na spotkaniu kilka nowych osób.
Cieszymy się z Waszej obecności wśród nas.
Na najbliższym spotkaniu będziemy omawiać kolejny grzech wg Ewagriusza z Pontu
 —————————————

Kochani,
zapraszamy na Ogólnopolskie Jesienne Rekolekcje Wspólnotowe do
PORSZEWIC – 15-17.10.2021 (bez dzieci)

Naszym rekolekcjonistą będzie ks. Łukasz Kałaska – były opiekun Ogniska w Łukowie.

Temat rekolekcji: BYĆ UCZNIEM.

Koszt:

pokój 1 osobowy – 320 zł (cały pobyt)
miejsce w pokoju 2 osobowym – 260 zł
miejsce w pokoju 4 osobowym – 220 zł

dieta (bez laktozy, bez glutenu) – dodatkowo płatna 60 zł (po 30 zł za dzień)

Nie będziemy mieć kawiarenki (jest dodatkowo płatna) – w pokojach są czajniki, zabieramy swoje kubki, kawy, herbaty, ziółka itp.

W FORMULARZU PROSIMY KONIECZNIE O ZGŁOSZENIE PREFEROWANEGO POKOJU (w uwagach) – prośby będą realizowane w miarę możliwości.

Link do zapisów: https://forms.gle/6th7PoFm7h3EaR4b6

 

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
27.09.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
——————–
Ostatnie spotkanie było tematyczne i dotyczyło kolejnego grzechu, ducha zła, wg Ewagriusza z Pontu: nieczystości. 
Dziękujemy Adamowi za przygotowanie tematu, wyczerpującą wiedzę i ciekawą dyskusję.
Dzisiejsze spotkanie ma formę dzielenia się.
 —————————————
—————————-
Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar zaprasza na rekolekcje:
PRZEBACZENIE.
SPRAWIEDLIWOŚĆ.
POJEDNANIE.
Prowadzący ks. Roman Chyliński CSMA – michalita (https://michalici.pl/blog) .
Rekolekcje rozpoczną się 17 września mszą świętą o godz. 18.00, u nas w kościele,
a zakończą się w niedzielę 19 września ok. godziny 16.00.
Konferencje odbywać się będą w Domu Parafialnym, homilie będą głoszone w kościele:
*na mszy wieczornej w piątek
*na mszy wieczornej w sobotę, która będzie połączona z modlitwą przebaczenia i uzdrowienia.
*na mszy świętej o godz. 10.00 w niedzielę.
Zapisy na rekolekcje prowadzone są pod nr tel. 790 814 900, do wtorku 14 września.
Koszt uczestnictwa w pełnych rekolekcjach (z wyżywieniem) 100 zł.
Zapraszamy!
—————————–
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
13.09.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
O 21.00 przejdziemy do kościoła na Nabożeństwo Fatimskie.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
 —————————————


Polecamy posłuchać!

W dniach 11-13.06.2021 odbyły się rekolekcje z ks. Romanem Chylińskim w Dursztynie.

Temat rekolekcji: „Jedność w małżeństwie”.

Poniżej link playlisty z nagraniami z tychże rekolekcji:

https://youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBbSoiPlEb-1TNazgKbdRTL4

Miłego odbioru 🙂

————————————————-


Kochani, informujemy,

że dziś (23.08) nie ma spotkania Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej.

Jesteśmy po weekendowym wyjeździe do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Stoczka Warmińskiego.

Dziękujemy Bogu za dobry czas pielgrzymkowy.

Kolejne spotkanie odbędzie się w II poniedziałek września 13.09.

Zapraszamy.

Błogosławionego czasu!

————————————————–

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
09.08.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
Informujemy również, że mamy miejsca na pielgrzymko-wycieczkę do Gietrzwałdu w dniach 20-22.08.2021.
Pełne 3 dni 🙂 W programie zwiedzania także Świętej Lipki i Stoczka oraz rejs statkiem po jeziorze 🙂
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 790 814 900 – Alicja.
—————————————

Zapraszamy w najbliższa niedzielę na Parafiadę z okazji 40-lecia naszej parafii.

O godz. 11:30 odbędzie się uroczysta suma odpustowa, której przewodniczył będzie J. E. bp Marek Marczak.

Od godz. 16.00 zapraszamy na Parafiadę!

Wśród wielu atrakcji:

Podczas Parafiady będziecie mogli poznać naszą Wspólnotę. Szukajcie naszego stoiska i osób w naszych koszulkach 🙂

Będziemy także dzielić się świadectwem swojego życia przed koncertem niemaGOtu. Opowiemy też parę zdań o naszej Wspólnocie.

Zapraszamy!

—————————–
DZISIEJSZE SPOTKANIE JEST WYJAZDOWE!
Tym razem zapraszamy na mszę świętą do Dłutowa.
12.07.2021 o godz. 18.00.
Jedna z naszych Sycharowiczek ma dziś swoje święto, stąd spotykamy się u niej na Parafii 🙂
Informujemy również, że w lipcu nie będzie spotkania w IV poniedziałek miesiąca.
 ——————————————————-
Ostatnie spotkanie miało charakter dzielenia się bieżącymi naszymi sprawami. Siostry ze Wspólnoty dzieliły się przeżyciami z pielgrzymki do Medjugorie.
Spotkanie w Dłutowie też będzie miało taki charakter.
Z Panem Bogiem 😇
————————————————-
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
28.06.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
14.06.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
24.05.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Będzie ono miało charakter dzielenia się przeżywanymi sytuacjami.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu rozpoczęliśmy cykl spotkań o grzechach głównych na podstawie Ewagriusza z Pontu, którego nauka o ośmiu duchach zła jest uznawana za klasykę ascetyki chrześcijańskiej. Wszystko zaczyna się od naszych myśli – czyli specyficznego wymiaru  postrzegania rzeczywistości.

MYŚL to klucz wg którego rozwiązujemy problemy naszego codziennego życia i możemy je rozwiązywać na 8  złych sposobów. Pontyjczyk nie mówi o grzechach,  ale o 8 rodzajach złych myśli. Grzech jest w pewnym sensie owocem, który wyrasta z myśli. Myśl jest jak korzeń i nie chodzi o jednostkowe uczynki, ale o korzeń z którego zły czyn wyrasta.

Kolejność myśli nie jest przypadkowa, a wszystko zaczyna się od – złej myśli – obżarstwa. Drugą złą myślą, która atakuje człowieka jest nieczystość, a za nią jest demon chciwości. Konsekwencją chciwości jest smutek, a z niego wyrasta gniew. Za gniewem postępuje acedia /depresja/. Następnie pojawia się demon próżnej chwały,pycha zamyka cały demoniczny zastęp.

Autor dzieli myśli na 3 grupy. Do pierwszej należą obżarstwo, nieczystość i chciwość  tworzą one sferę pożądliwą / dot. ludzkich pragnień/. Smutek, gniew i acedia tworzą  sferę popędliwą inaczej gniewliwą – odpowiadają za sprzeciw, walkę,  dochodzenie swego. Dwa ostatnie  rodzaje myśli atakują racjonalną część duszy.

Dlaczego grzeszymy?

Wg Ewagriusza grzeszymy dlatego, że mamy złe podejście do życia, źle patrzymy na świat stworzony, mamy zły klucz, zły model przezwyciężania naszych trudności – który wynika z konsumpcyjnego podejścia do życia. Człowiek grzeszy ponieważ zaplątał się w złe myśli i przez ich pryzmat patrzy na otaczający go świat.

Na początku zrobimy szybki przegląd mechanizmów ośmiu duchów zła, a następnie popatrzymy  w jaki sposób Ewagriusz proponuje walkę z nimi.

Uwikłanie w namiętności rozpoczyna się od obżarstwa, które można inaczej nazwać jako nienasycenie. Pontyjczyk pokazuje człowieka zdominowanego  przez myśl obżarstwa, jako otępiałego, który nie potrafi dostrzec konsekwencji swoich decyzji; obżarstwo przynosi senność i szaleństwo – konsekwentne dążenie do zguby. Zło myśli obżarstwa polega w dużej mierze na zachwianiu równowagi, a ci, którzy ulegają tej myśli postrzegają świat jak wielka potrawę do spożycia – jednym słowem to ludzie ciągle nienasyceni, niemający nigdy dość. Dotyczy to zarówno sfery cielesnej człowieka jak również duchowej / człowiek zainteresowany jest jedynie doznaniami duchowymi, a nie samym Bogiem/. Istnieje również obżarstwo emocjonalne, gdy od innych oczekujemy jedynie uznania, poklasku, nigdy nie jest nam dość pochwał jacy to jesteśmy znakomici, szczególni. To nastawienie każe szukać jedynie sposobów na zaspokojenie chorych pragnień zrodzonych z naszych kompleksów i zranień. Takie Obżarstwo prowadzi do dewastacji życia na wszystkich jego poziomach. Osoba ulegająca tej myśli jest niezdolna do rezygnacji z czegokolwiek – człowiek taki pozbawiony jest umiejętności wyrzeczenia. Należy pamiętać, za tym demonem kroczy demon nieczystości …

Cd tematu na spotkaniu w czerwcu.

—————————————
Z Panem Bogiem 😇
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
10.05.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się swoją wdzięcznością za dar wspólnoty.
Podsumowaliśmy 5 lat działania naszego Ogniska.
—————————————
Z Panem Bogiem 😇


Do posiadaczy FB 😉
Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia. 😇

Nabożeństwo Majowe z rozważeniami dla małżonków. 🙏

„Z wielką radością chciałbym każdemu z Was zaproponować rekolekcje, jakich chyba jeszcze nie było.

Ich oryginalność polega na tym, że każdego dnia będziemy rozważać jedno z wezwań Litanii Loretańskiej.

W każdym wezwaniu ukryta jest dla Waszego małżeństwa jakaś łaska Matki Bożej.
Może zdajesz sobie sprawę, że powoli tracisz swoją miłość do żony, że kochasz ją coraz mniej. 👰
Może przytłaczają Cię wady Twojego męża, a oczekiwania, jakie masz względem niego,

pozostają niespełnione. Jest Ci coraz trudniej go kochać. 🤵
Wiemy dobrze, że Matka Boża ma szczególną moc wypraszania nieprawdopodobnych łask,

żeby uzdrowić każde sakramentalne małżeństwo. 💕
Pierwszy cud, którego Bóg dokonał przez wstawiennictwo Maryi, został uczyniony dla małżonków.

Dlatego to właśnie Ona ma niezwykły duchowy autorytet, jako Matka Pięknej Miłości, aby zawalczyć o Wasze małżeństwo.

Ale musicie Jej pomóc. W jaki sposób?
Wejść w te rekolekcje. 🙏
Dzięki tym rozważaniom umocnicie Wasz związek na tyle, że kiedy przyjdzie próba wierności,

kiedy doświadczycie sprawdzianu Waszej miłości małżeńskiej, przetrwacie w pięknym stylu. 👩‍❤️‍👨
Dlatego wszystkie małżeństwa, które biorą udział w tych pięknych rekolekcjach,

z całego serca błogosławię i obiecuję Wam modlitwę.

Błogosławię Was – walczcie o piękną miłość Waszego małżeństwa i do zobaczenia w niebie!
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen.”
ks. Dominik Chmielewski SDB

Dołączcie do wydarzenia 👍 https://fb.me/e/1rVQEs4x1

Codziennie rano dostaniecie powiadomienie o nowym rozważaniu. 🛎
Zaproście znajome małżeństwa do wspólnej modlitwy. 🙏

#sychar #sumus #majowe #litanialoretańska

———————–

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
ROCZNICOWĄ
w intencji naszej Wspólnoty
26.04.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się tym, co obecnie każdy z nas przeżywa.
—————————————
Z Panem Bogiem 😇
———————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
12.04.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu omawialiśmy temat: Post w naszym życiu.
Słuchaliśmy świetnej konferencji z Medjugorie ojca Marinko Sakota
 https://www.youtube.com/watch?v=lo8UoTKn_PE  (zaczyna się w 1:31:00) dotyczącej postu.
Następnie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami związanymi z postem w naszym życiu.
—————————————
Z Panem Bogiem 😇

Już niedługo wykrzykniemy:

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Niech prawdziwie Zmartwychwstanie w Waszym życiu,

niech obudzi się Wasza miłość do Chrystusa

i do Waszego współmałżonka.

Niech moc bijąca z cudu Zmartwychwstania,

wypełnia Wasze serca nadzieją i miłością do bliźnich.

Tylko w Nim jest nasze zwycięstwo!

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

—————————–

Życzenia od Krajowego Duszpasterza WTM Sychar – https://youtu.be/TCbmxlJAINE

Nagranie Drogi Krzyżowej dla małżonków przez WTM Sychar – https://youtu.be/ELlAGzSIjMA 

 

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
22.03.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu dzieliliśmy się tym, co obecnie każdy z nas przeżywa.
—————————————
Z Panem Bogiem 😇
————————————-
Zapraszamy na Wielkopostne skupienie modlitewne 🙏
„Wreszcie żyć – pierwsze kroki ku pełni życia”😇
Tematem będą trzy pierwsze kroki: PRZEBUDZENIE, ZAWIERZENIE, ZAUFANIE.
📆 Dziś 11-go marca, od godz. 18. do 20.
💒 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bytomiu
✅ Program wydarzenia:
1. Msza święta
2. Wstęp: „Miej serce i patrzaj w serce”
3. Krok pierwszy: PRZEBUDZENIE
„Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem”.
4. Krok drugi: ZAWIERZENIE
„Wierzymy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie”.
5. Krok trzeci: ZAUFANIE
„Postanawiamy powierzyć naszą wolę i nasze życie w opiekę Boga, na ile Go pojmujemy”.
6. Świadectwo osoby, która przeszła 12 kroków
7. Wystawienie i Adoracja w milczeniu
8. Modlitwa
9. Błogosławieństwo
💻Transmisji na żywo na kanale Youtube:
🎤Oprawę muzyczną zapewnia piosenkarka Ewa Uryga.
Zapraszamy osoby dorosłe, szczególnie każdego, kto jest zainteresowany warsztatami 12 kroków.
——————————-
—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
08.03.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
—————————————
Na ostatnim spotkaniu Ogniska dołączyły do nas nowe osoby.
Był także poruszony temat: Eucharystia.
Bardzo dziękujemy Joli za poprowadzenie nauczania.
Dzieliliśmy się osobistym doświadczeniem
z przeżywania Eucharystii w naszym życiu.
—————————————
Z Panem Bogiem 😇

———————————

Szczęść Boże 😇

Polecamy odsłuchać rekolekcji ks. prof. Krzysztofa Pawlina:

🔊 Czy Chrystus znajdzie apartament w Warszawie ? – 1/3

https://www.youtube.com/watch?v=F2B_f5svSLk&t=30s

🔊 W kolejce po miskę przebaczenia – 2/3

https://www.youtube.com/watch?v=dqnyoKvj5EE&t=23s

🔊 Nad rzeką, którą nie płynie już miłość – 3/3

https://www.youtube.com/watch?v=egCFMusUR_Q&t=266s

Szczególnie polecamy trzecią część – o małżeństwie i rodzinie. ❤️

Warte uwagi są także kazania pasyjne, tego samego księdza:

Zagubieniehttps://www.youtube.com/watch?v=gf1e1erkh-Y&t=3s

Rozczarowanie – https://www.youtube.com/watch?v=8lR21QWpGvs

Samotność – https://www.youtube.com/watch?v=hqj_1F3UsGw

Obojętność – https://www.youtube.com/watch?v=K41CGpxVHa4

Bezradność – https://www.youtube.com/watch?v=3QXuEtmhhMc

Bezduszność – https://www.youtube.com/watch?v=Pi1nYjIwi4E

Owocnego słuchania.

🙏

——————————

—————————————
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
22.02.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się po mszy i różańcu (ok. 19.15) w salce w Domu Parafialnym.
Prosimy pamiętać o obowiązujących przepisach sanitarnych.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy,
którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————

33-dniowe rekolekcje ODDANIE33 – 20.02-24.03.2021

Od wielu miesięcy w Polsce odbywają się rekolekcje ODDANIE 33 trwające 33 dni i prowadzone przez Fundację TOTA TUA. Część z Was już w nich uczestniczyła, dlatego zwracamy się przede wszystkim do tych, którzy jeszcze w nich nie brali udziału.

Świadectwa osób, które je przeszły zachęciły nas do uczestnictwa w najbliższej IV ich edycji, która rozpoczyna się 20 lutego br. i zakończy 24 marca. Dzień później w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dokonany zostanie Akt Oddania.

Chcemy zachęcić do uczestnictwa w nich wszystkich członków naszej Wspólnoty.

Mamy nadzieję na obfite owoce tych rekolekcji w naszym życiu, a tym samym w naszej Wspólnocie, którą wszyscy współtworzymy. Może część z nas ma problem z relacją do Matki Bożej, m.in. ze względu na trudne przeżycia w relacji z własną matką. Świadectwa osób, które przeszły te rekolekcje pokazują, że dzięki uczestnictwu w nich doświadczyli uzdrowienia zranień i poprawiła się ich relacja z matką.

Rekolekcje mają poparcie Przewodniczącego Episkopatu Polski Abp S. Gądeckiego

i Papieża Franciszka oraz posiadają Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Treści rekolekcji są dostępne w różnych formach:

https://bit.ly/Oddanie33_jak_wziac_udzial

Jako słuchanie nagrań na każdy dzień na stronie internetowej ODDANIE 33:

https://bit.ly/Oddanie_33

Przez kupno książki i płyty z zapisem rekolekcji:

https://bit.ly/Oddanie33_ksiazka

Każdego dnia będzie odprawiana Msza Św. w intencji Sycharków uczestniczących w tych rekolekcjach.

Zachęcamy Was do zapoznania się ze świadectwami uczestników tych rekolekcji:

https://bit.ly/Oddanie33_swiadectwa_uczestnikow

Na Facebooku naszej Wspólnoty SYCHAR https://www.facebook.com/sychar ,

są zamieszczane świadectwa Sycharków, którzy przeszli już te rekolekcje.

Niech Bóg nam błogosławi.

Rada WTM SYCHAR

Lider Wspólnoty Andrzej Szczepaniak

Duszpasterz Krajowy Wspólnoty ks. Paweł Dubowik


“Kochajcie się mamo i tato” to hasło kampanii bilbordowej, która trwa od początku lutego br. na
ulicach wielu miast w Polsce. Organizatorem akcji jest “Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie,
Wiara”. Jej celem jest promocja wartości miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.
Na ulicach miast w Polsce od początku lutego 2021 r. na nośnikach reklamy zewnętrznej pojawiło się
hasło “Kochajcie się mamo i tato”. Są one widoczne w kilkudziesięciu punktach miast Polski w postaci
bilbordów, siatek winylowych oraz plakatów na słupach ogłoszeniowych i przystankach.
Grafika przedstawia czerwony napis “Kochajcie się mamo i tato” na białym tle, układający się w hasło
namalowane jakby ręką dziecka. Jest to wyrażenie najbardziej podstawowego pragnienia dziecka w
stosunku do rodziców – wzajemnej miłości mamy i taty.
Organizatorem akcji jest “Fundacja Nasze Dzieci – Edukacja, Zdrowie, Wiara” –
www.fundacjakornice.pl.
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zgodziła się na umieszczenie swojego logo na tych plakatach,
ponieważ podziela wartości, które Fundacja ma w swoich celach statutowych – “wspieranie rodzin,
jako naturalnego i najważniejszego środowiska wychowawczego dla człowieka”.
Celem akcji plakatowej jest promocja wartości miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Nie ma ona innych
celów poza pokazywaniem wagi dobrych, prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami, małżonkami dla
tworzenia trwałych więzi małżeńskich i rodzinnych, co stanowi podstawę prawidłowego, zdrowego
rozwoju dzieci.
Warszawa, 15.02.2021 r.
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR, ul. Skaryszewska 12, 03-802 Warszawa
rzecznik@sychar.org

—————————–
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE JEST WYJAZDOWE!
Tym razem zapraszamy na mszę świętą do Milejowa koło Piotrkowa Tryb.
08.02.2021 o godz. 17.00.
Dla chętnych i dobrze się czujących,
po mszy odbędzie się spotkanie na żywo.
Osoby, które nie mogą dołączyć do spotkania na żywo,
mają możliwość połączyć się z nami online.
Startujemy ok godz. 19.00.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
Ostatnie spotkanie miało charakter dzielenia się bieżącymi naszymi sprawami.
Spotkanie w Milejowie też będzie miało taki charakter.
Z Panem Bogiem 😇
————————————————-


Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR zaprasza

do wspólnego szturmowania NIEBA!😇

Wypraszajmy pojednanie naszych małżeństw. 🙏❤️

04-12.02.2021
Wspólna, Wspólnotowa Nowenna o pojednanie małżeństwa w kryzysie 🙏❤️😇

Możesz dołączyć do wydarzenia na FB:
➡️ http://bit.ly/FB-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Możesz dołączyć do wydarzenia na YT:
➡️ http://bit.ly/YT-Nowenna_o_pojednanie_malzenstwa

Codziennie będzie dodawany tekst/nagranie z kolejnego dnia nowenny.

13.02.2021 godz. 15.00
Uwieńczeniem Nowenny będzie Wspólnotowa Eucharystia i Adoracja

– przy okazji Światowego Dnia Małżeństwa – Dnia Wspólnoty Sychar.

Msza i adoracja będą transmitowane na żywo na naszych kanałach:
YT
➡️ http://bit.ly/YT_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw
FB
➡️ http://bit.ly/FB_Msza_i_adoracja_Swiatowy_dzien_malzenstw

Bądźmy w tym dniu w jedności. Łączmy nasze serca i modlitwy o nasze małżeństwa.🙏

Udostępniajcie wydarzenia na swoich mediach społecznościowych,

aby jak najwięcej ludzi mogło wziąć w nich udział.

Zapraszajcie nie tylko małżeństwa w kryzysie.

Msza Św. będzie z odnowieniem przysięgi małżeńskiej,

dla każdego sakramentalnego małżeństwa. 👰🤵

PS. Z ramienia Wspólnoty, organizacją wydarzeń zajmuje się Zespół LEM

– prosimy o wsparcie modlitewne, o pomyślność transmisji na żywo. 🙏


 

———————————

Szczęść Boże 😇

Polecamy odsłuchać konferencji ks. Dominka Chmielewskiego zatytułowanej CHRYSTOTERAPIA:

🔊 ODKRYJ POTĘGĘ CHRZTU ŚWIĘTEGO I ZACZNIJ ŻYĆ !!! CZ. I 

https://youtu.be/LHxLe4o05y0

🔊 Przyjmij Moc IMIENIA i Szatę Chwały CZ. II

https://youtu.be/t2JeLq4d2HI

🔊 Przyjmij wszystkie BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA i uwolnij się od potępienia! CZ. III

https://youtu.be/Ajr2jwld2aA

🔊 WRÓĆ do OJCA i przyjmij UZDROWIENIE wszystkich ran CZ. IV

https://youtu.be/fG7wWZ8EhZY

Dobrego słuchania.

Nie bójcie się, ale otwórzcie serca i drzwi Chrystusowi 🙏

——————————

—————————————-
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
25.01.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się po mszy i po różańcu –
online poprzez platformę Skype.
Startujemy ok godz. 19.30.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o świadectwach.
O tym jaką rolę one odgrywają w naszym życiu,
o tym jak powinno się je tworzyć, by ludzie chcieli je słuchać 😉
oraz o swoich doświadczeniach w głoszeniu świadectw.
Mieliśmy gościa specjalnego, który podzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem
– Sebastian z Pszczyny. Dziękujemy!
Na jutrzejszym spotkaniu będziemy się dzielić tym,
co obecnie przeżywamy w naszym życiu.
Z Panem Bogiem 😇
—————————————
—————————————-
Zapraszamy na mszę świętą
w intencji naszej Wspólnoty
11.01.2021 o godz. 18.00.
Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się po mszy online poprzez platformę Skype.
Startujemy o godz. 19.30.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy małżonków, którzy potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia swojego sakramentalnego małżeństwa.
Każde małżeństwo sakramentalne, nawet to po rozwodzie, jest do uratowania!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————

Kochani!

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia na Nowy 2021 Rok! 🎉

Niech Was codziennie rozpromienia miłość Chrystusowa,

niech Jego krew obmywa Wasze smutki, cierpienia i zranienia,

niech Jego moc dodaje Wam odwagi w pokonywaniu trudności dnia codziennego.

Niech Maryja nie wypuszcza Was spod płaszcza swej opieki. ♥️

Niech Was Pan Bóg błogosławi przez najbliższe 365 dni 🙏

Oddajcie się Mu całkowicie, a szczęście będzie gwarantowane. 😇

Z Panem Bogiem!

PS. Bawcie się dziś wieczór doskonale. 🕺💃

Przyjmijcie od nas najserdeczniejsze życzenia na te piękne święta.

Niech nowonarodzony Boży Syn zamieszka w Was i Waszych domach. ♥️

Niech moc Jego miłość rozgrzewa Wasze serca i rozpala co dzień, na nowo, miłość do współmałżonka/i. 💑

Niech dodaje Wam sił w trudach dnia codziennego i otula Was w Waszych smutkach.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Do Siego Roku!

Ognisko Wiernej Miłość Małżeńskiej Sychar Bełchatów

 Zapraszamy do dołączenia się do wydarzenia Nazaret – Moim Domem – 40 dni oczyszczania naszych domów 
😇 Jaki jest cel wydarzenia?
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.
😇 Co trzeba zrobić, aby się włączyć w wydarzenie?
🙏 Modlitwa codzienna
PSALM 51 – jako przebłaganie za grzechy mojego domu mojej rodziny, mojego małżeństwa moich dzieci
DZIESIĄTKA RÓŻAŃCA – tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi – z prośbą o to żeby Maryja została ukoronowana w naszym domu
PSALM 121 – o Bożą opatrzność i ochronę naszego domu, abyśmy wszyscy byli bezpieczni w ramionach Boga
🙏 Adoracja raz w tygodniu:
W każdy czwartek ADORACJA NAJŚWIĘTRZEGO SAKRAMENTU na żywo lub online.
W każdy piątek ADORACJA KRZYŻA – przepraszając za grzechy swoje i rodziny oraz uwielbiając Boże Miłosierdzie wypływające z krzyża.
Bóg zapłać za wspólną modlitwę. 🙏
—————————————-
Zapraszamy na mszę świętą w intencji naszej Wspólnoty
dziś o godzinie 18.00.
Po mszy św. prowadzimy rozważania różańcowe z okazji
Peregrynacji Figurki Matki Boskiej Różańcowej
z Sanktuarium Matki Bożej na Krzeptówkach.

Peregrynacja będzie trwała do czwartku włącznie.

Codziennie w kościele są odmawiane cztery części Różańca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu na wysokiej kolumnie, a Figura Matki Bożej będzie umieszczona na niższej kolumnie, zgodnie z wizją św. Jana Bosko mówiącą o uratowaniu Kościoła Katolickiego.

O godz. 6.20 Część Radosna, o godz. 12.00 Anioł Pański i Tajemnice Światła, o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Tajemnice Bolesne, a po Mszy wieczornej Część Chwalebna. 

Niesamowita wizja św. Jana Bosko o Kościele – KLIKNIJ TUTAJ!

Po dzisiejszej mszy św. ciąg dalszy spotkania na platformie Skype. 

Startujemy o godz. 19.30.
Ze względu na panującą sytuację w kraju,
spotkania odbywają się online.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Zapraszamy!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————

Poniżej zamieszczamy tekst rozważań różańcowych Tajemnicy Chwalebnej, które były prezentowane przez naszą Wspólnotę, na kanale TeoBańkologia we wspólnej modlitwie dnia 25.11.2020. 🙏

Wstęp:

Dziś, 25 listopada obchodzimy wspomnienie błogosławionego małżeństwa Marii i Ludwika Quattrocchi, którzy zostali wyniesieni razem na ołtarze przez Jana Pawła II w dniu 20 rocznicy ogłoszenia adhortacji o rodzinie „Familiaris Cosortio”. Adhortacji, która traktuje o sile sakramentu małżeństwa, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w obecnych czasach. Jan Paweł II był wielkim orędownikiem małżeństw i rodziny, rodziny silnej Bogiem.

W dniu 25 listopada Maria i Ludwik przysięgali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że się nie opuszczą, aż do śmierci – i tej przysięgi dochowali do końca swoich dni. Tego dnia narodzili się dla Nieba.

 

1. ZMARTWYCHWSTANIE

Małżonkowie, którzy przeżywają kryzys małżeński, którzy szukają pomocy i zaczynają nad sobą pracować odnajdują drogę do Żywego, Zmartwychwstałego Jezusa.  Wielu z nas dziękuje za doświadczenie kryzysu, bo dzięki niemu nawiązaliśmy osobistą relację z Bogiem. Wielu z nas było pogubionych i wielu z nas jest odpowiedzialnych za kryzys w naszych małżeństwach. Chrystus znalazł sposób by dostać się do naszych serc i tak samo wierzymy, że dostanie się do serc naszych współmałżonków, że Zmartwychwstanie w ich życiu.

Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy umieli swoim życiem, swoim świadectwem, zachęcić naszych współmałżonków do życia w przyjaźni z Tobą, tak jak uczyniła to Maria Quattrocchi, która swoją gorliwą wiarą zaraziła swego męża Ludwika.

 

2. WNIEBOWSTĄPIENIE

Wniebowstąpienie to tak naprawdę zapowiedź powrotu Jezusa na ziemię. Dbamy w naszym codziennym życiu o to, aby być gotowym na Jego powrót. W każdym czasie i w każdej chwili. Nie jest łatwo w dzisiejszym świecie, płynąć pod prąd i być wiernym współmałżonkowi, pomimo wszystko i wbrew temu co świat propaguje. Często nasza wierność jest skropiona cierpieniem, wyśmianiem i poniżeniem. Jesteśmy uznawani za kosmitów, za męczenników, za nienormalnych. A przecież my nic nienormalnego i heroicznego nie robimy. Wypełniamy tylko słowa przysięgi małżeńskiej, którą sami dobrowolnie i świadomie złożyliśmy, a która obowiązuje nas do końca naszego ziemskiego życia. „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Panie Jezu, daj nam łaskę wierności i ufności w to, że pomimo trudności jakie przeżywamy tu na ziemi, tam w Niebie spotka nas nagroda za naszą wierność Tobie i przysiędze małżeńskiej. Ludwik i Maria zaufali Tobie bezgranicznie, kiedy dowiedzieli się, że ich czwarta ciąża jest zagrożeniem dla życia Marii i dla dziecka. Nie zgodzili się na aborcję zgodzili się na wypełnienie Twojej woli. Niech Twoja wola wypełnia się w naszych małżeństwach.

 

3.  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty jest obecny ze swoimi darami i łaskami w naszych sercach. O cokolwiek Go z ufnością poprosimy i jest to zgodne z wolą Bożą, to otrzymujemy. Dzięki Jego obecności mamy siłę by trwać w wierności, ale także czystości małżeńskiej. Często rozstanie małżonków trwa latami, i na ten czas dostajemy ogromne zdroje łask od Pana, potrafimy latami wiernie czekać na powrót współmałżonka. Co po ludzku może być nie realne do wykonania, ale po Bożemu jest to możliwe. I nikt z nas nie czuje się męczennikiem, nie robimy z siebie męczenników. Żyjemy w przyjaźni z Bogiem, oddychamy Jego miłością i czekamy nie czekając, otwarci na pojednanie ze współmałżonkiem. W tym czasie zajmujemy się wzrostem w wierze i w miłości do sakramentalnego współmałżonka. Pielęgnujemy naszą odnowioną relację z Bogiem.

Panie Jezu, Ty dałeś łaskę czystej i wiernej miłości małżonkom Marii i Ludwikowi Quattrocchi, prosimy Cię, abyś tak samo nas i naszych współmałżonków obdarzał łaską czystości, abyś wylewał na nas dary Swojego Ducha, które umocnią nasz sakrament.

 

4. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Życzeniem każdego wierzącego katolika jest osiągnięcie Nieba. Każdy z nas pragnie, aby jego dusza była wzięta do Nieba po śmierci. Staramy się żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami, modlimy się o swoje i współmałżonka zbawienie. Jako małżonkowie jesteśmy powołani do świętości na mocy łaski sakramentu, która towarzyszy nam przez całe życie. Rozstanie małżonków nie zrywa ich przysięgi małżeńskiej, nie anuluje złożonej sobie obietnicy przed Bogiem. Łaska sakramentu trwa i wierzymy, że dzięki jej mocy dojdzie do powtórnego zejścia się małżonków, choć po ludzku sprawa może wyglądać beznadziejnie. Pamiętajmy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.

Panie Jezu, spraw, abyśmy jak święci małżonkowie Maria i Ludwik Quattrocchi mogli razem z naszymi współmałżonkami cieszyć się w Niebie Twoją obecnością.

 

5. UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kryzys małżeński, który teraz przeżywamy jest dla nas próbą, próbą naszej wiary. Wiemy, że ból i cierpienie jakie teraz przeżywamy będzie wynagrodzone, bo Bóg przygotował dla nas nagrodę za wierność Jemu.

Wierzymy, że współpracując aktywnie z Panem Jezusem w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych. Ten charyzmat przyświeca nam każdego dnia. Te słowa dodają nam siły i otuchy. Tak jak Maryja wierzyła, że jedyną słuszną drogą jest życie w wierności Bogu, tak i my w to wierzymy. Bóg jest wszechmogący, nikt i nic nie może Go ograniczać w Jego działaniach, nawet my. Droga małżeńska, którą każdy z nas obrał jest wyborem na całe życie. Nie można się wypisać ze złożonej przysięgi.

Panie Jezu, Ty powołałeś do świętości Marię i Ludwika Quattrocchi – razem, jako małżonków, prosimy Cię, aby każde małżeństwo, które przeżywa obecnie kryzys było przez Ciebie uzdrowione i aby trafiło na drogę świętości, aby mogło razem otrzymać obiecaną nagrodę w Niebie.


W dniu 25 listopada 2020 r. nastąpiła kumulacja Sycharu w mediach 😇

Polecamy zapoznać się z poniższymi materiałami:

📻 Audycja w Radio Rodzina https://www.radiorodzina.pl/audycje/wspolnota-trudnych-malzenstw-sychar/

📺 Reportaż/świadectwo w TV Trwam https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.55950 (od ok. 2:05 min)

💻 Wspólna modlitwa różańcowa na kanale TeoBańkologia https://www.youtube.com/watch?v=ySYsTl2v838

Chwała Panu za wszystkie aktywności Wspólnoty w mediach!

Niech rzucone ziarno przyniesie plon stokrotny 🙏


 

—————————————-
Ze względu na panującą sytuację w kraju,
spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się online poprzez platformę Skype.
Startujemy o godz. 19.30.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Msza święta w intencji naszej Wspólnoty 23.11.2020 o godzinie 18.00.
Zapraszamy!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————

—————————————-

Dla wszystkich, którzy borykają się z trudnościami rodzicielskimi

polecamy dwa artykuły o ufnej i wytrwałej modlitwie w intencji swoich pociech. 😇

♥️ ks. Romana Chylińskiego

http://michalici.pl/blog/dluga-wytrwala-i-ufna-14-listopada

 ♥️ św. Moniki

http://katolik.d500.pl/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=30&id=1890&Itemid=121

 ♥️ oraz nagranie ks. Chmielewskiego, które jest poniekąd kontynuacją tematu rodzicielstwa

https://www.youtube.com/watch?v=XzwMyeOPh0E

Z Panem Bogiem 🙏

—————————————————

—————————————-
Ze względu na panującą sytuację w kraju,
spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się online poprzez platformę Skype.
Startujemy o godz. 19.30.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Msza święta w intencji naszej Wspólnoty dziś o godzinie 18.00.
Zapraszamy!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————-


Szczęść Boże 😇

Polecamy odsłuchać konferencji ks. Dominka Chmielewskiego:

🔊 ROZPOCZYNA SIĘ CZAS OCZYSZCZENIA CZ. I 

https://www.youtube.com/watch?v=UqFPZNLfSPI

🔊 ROZPOCZYNA SIĘ CZAS OCZYSZCZENIA CZ. II – Moc Ewangelii Zwycięstwa!

https://www.youtube.com/watch?v=PHEXVz9iAhc&t=16s

🔊 ROZPOCZYNA SIĘ CZAS OCZYSZCZENIA CZ. III – „A Oni nie umiłowali swojego życia, ale śmierć przyjęli”

https://www.youtube.com/watch?v=w6ZRYqKnO1o

🔊 ROZPOCZYNA SIĘ CZAS OCZYSZCZENIA CZ. IV „Uzbrojenie mocą z wysoka”

https://www.youtube.com/watch?v=0WskgW1nbeM

Dobrego słuchania.

Nie bójcie się, ale otwórzcie serca i drzwi Chrystusowi 🙏


 

—————————————-
Ze względu na panującą sytuację w kraju,
spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar
odbędzie się online poprzez platformę Skype.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu
proszone są o kontakt e-mail: sychar.belchatow@gmail.com
lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 790 814 900.
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Jednocześnie prosimy o trwanie w modlitwie o zatrzymanie pandemii
oraz o pokój w naszym kraju.
Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję modlitewną
Różaniec do Granic Nieba!
Z Panem Bogiem 😇
—————————————-

——————————

Szczęść Boże 😇

Polecamy odsłuchać konferencji ks. Sławomira Kostrzewy:

♥️ Dlaczego małżonkowie ranią się?

https://www.youtube.com/watch?v=NBfvj56kaIc

♥️ Jak odnaleźć w małżeństwie to, co się zgubiło?

https://www.youtube.com/watch?v=dgaXmLFUmpc

♥️ Maryja wzorem walki duchowej

https://www.youtube.com/watch?v=H9XvoZv4ChA

Dobrego słuchania.

Otwórzcie serca Chrystusowi 🙏

—————————————-


Kochani,

zapraszamy do włączenia się w ogólnopolskie modlitwy. 🙏

W jedności modlitewnej siła: 😇

13 – 21.10.2020 Nowenna Życia za przyczyną św. Jana Pawła II w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego www.pro-life.pl/nowenna 🤰

16.10 – 8.12.2020 Rodzinna Nowenna Pompejańska „o wiarę, nadzieję i miłość dla mojej rodziny” https://www.youtube.com/watch?v=h9HGacVJCLI 👨‍👩‍👧‍👦

1 – 8.11.2020 Różaniec Do Granic Nieba http://www.rozaniecdogranic.pl/ 🇵🇱

Bądźmy razem w tym trudnym i dziwnym czasie.

Modlitwa, pokuta i post!

Z Panem Bogiem.♥️


 

———————————–
Zapraszamy  na spotkanie Ogniska, które przeznaczone jest dla wszystkich, którzy borykają się z trudnościami w relacjach małżeńskich. Również tych, którzy są po cywilnym rozwodzie, ale pragną być wierni złożonej przysiędze małżeńskiej.
Przyjdźcie i przekonajcie się, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!
Dla Boga nie ma bowiem rzeczy niemożliwych.
A cuda dzieją się wokół nas! ❤️
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Spotkanie rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00. 🙏
Po mszy wspólny różaniec w Kościele, a po różańcu spotkanie w salce w Domu Parafialnym.
Serdecznie zapraszamy!
Z Panem Bogiem 😇
———————————–

Polecamy przesłuchać kazania ks. Daniela Wachowiaka na temat przebaczenia.

Zerknijmy w głąb siebie i zapytajmy się: jak to u nas jest z przebaczaniem drugiemu,

współmałżonkowi, dzieciom?

Czy potrafimy sobie sami zrobić prezent w postaci przebaczenia?

Czy umiemy otworzyć się na łaskę przebaczenia?

Warto posłuchać …

————————————————————

———————————–
Zapraszamy  na spotkanie Ogniska, które przeznaczone jest dla wszystkich, którzy borykają się z trudnościami w relacjach małżeńskich. Również tych, którzy są po cywilnym rozwodzie, ale pragną być wierni złożonej przysiędze małżeńskiej.
Przyjdźcie i przekonajcie się, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania!
Dla Boga nie ma bowiem rzeczy niemożliwych.
A cuda dzieją się wokół nas! ❤️
Zapraszamy osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy.
Wszystkich, którzy dążą do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa.
Spotkanie rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00. 🙏
Po mszy wspólny różaniec w Kościele, a po różańcu spotkanie w salce w Domu Parafialnym.
Serdecznie zapraszamy!
Z Panem Bogiem 😇
———————————–

Chcemy się z Wami podzielić troską o Teresę – inicjatorkę i założycielkę już 3 istniejących Ognisk na Ukrainie.

Osoba o Wielkim i Czystym Sercu ♥️, która nie będąc w związku małżeńskim zdecydowała się pomóc małżeństwom w kryzysie na Ukrainie!

Od dłuższego czasu Teresa ma duże problemy zdrowotne. Przez kilka miesięcy była badana na Ukrainie;  podejrzewano u niej łuszczycę, by w końcu stwierdzić chłoniaka. Leżała w szpitalu. Choć jest tam ubezpieczona, to jednak za wszystkie badania i leczenie (szpital, lekarstwa i kroplówki) musiała płacić i były to spore kwoty (np. 4000 hrywien, czyli około 600 zł za jedno badanie krwi), ponieważ na Ukrainie tylko podstawowe badania są bezpłatne. Są to wydatki, które przekraczają jej możliwości finansowe. Dla pełniejszego obrazu: pensja osoby pracującej na Ukrainie w przeliczeniu na złotówki to około 300 – 400 zł.

Obecnie Teresa leczy się w Polsce, przebywa w szpitalu w Lublinie pod opieką prof. Elżbiety Starosławskiej. Kilka dni temu postawiono ostateczną diagnozę: czwarte stadium chłoniaka. Teraz Teresę czeka  6 chemii w przerwach co 21 dni, a potem autoprzeszczep szpiku kostnego.

Bardzo prosimy o modlitwę w jej intencji, o powrót do zdrowia. 🙏

Jeśli ktoś chciałby wesprzeć finansowo Teresę, podajemy numer konta, na który można dokonać wpłaty. Jest to konto Instytutu Najświętszej Matki Kościoła, czyli Wspólnoty świeckich kobiet (do której Teresa należy), którą założył śp. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, aby wspierała wszystkie dzieła Ruchu Światło – Życie.

Konto: INMK, nr rachunku: 32 1240 1330 1111 0010 4791 1450  z dopiskiem – dla Teresy na leczenie.

Bóg zapłać za wszelką pomoc!

Zapraszamy serdecznie na „Niedzielę z Sycharem”

organizowaną przez nasze Ognisko w dniu 20.09.2020 roku,

w Parafii NMP Matki Kościoła i św.Barbary w Bełchatowie.

 

Po każdej Mszy Św. będzie możliwość wysłuchania krótkiego świadectwa

o trwaniu w wierności złożonej przysiędze małżeńskiej.

Będzie można zapoznać się z członkami Wspólnoty oraz materiałami i książkami sycharowskimi.

Dajcie znać swoim bliskim, sąsiadom, znajomym, parafianom.

Być może ktoś obok Ciebie potrzebuje pomocy w relacjach małżeńskich.

 

Zapraszamy także sąsiednie Ogniska do włączenia się do akcji.

Wszystko dla Chwały Pana!

Do zobaczenia!

Za nami ciężki, emocjonujący, ale owocny czas.

CHWAŁA PANU ZA TEN DAR SPOTKANIA.

 

Wszystkim uczestnikom warsztatu, prowadzącej, księdzu Proboszczowi oraz ks. Pawłowi składamy

WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ

za Waszą obecność oraz Wszystkim, którzy modlili się za nas.

Cieszymy się ogromnie, że dane było nam się spotkać, zawiązać mini wspólnotę na te 3 dni.

Była to wspaniała okazja do poznania osób z innych Ognisk.

Dziękujemy osobom z Radomska, Łodzi, Warszawy i Gdańska za to, że chciało się Wam do nas dotrzeć.

Każda osoba wniosła cenny wkład w ten warsztat.

Niech Pan Bóg działa w naszych sercach i rozumach.

Niech ogrom łaski wyleje się na nas i nasze rodziny.

Z Panem Bogiem i do zobaczenia na „przebaczeniu” 🙂

Zapraszamy dziś (14.09) na spotkanie Ogniska.
Spotkanie jest dla wszystkich, którzy borykają się z trudnościami w relacjach małżeńskich, nawet tych, którzy są po cywilnym rozwodzie, ale pragną być nadal wierni złożonej przysiędze małżeńskiej. Przyjdźcie i przekonajcie się, że każde sakramentalne małżeństwo jest do uratowania! Dla Boga nie ma bowiem rzeczy nie możliwych. A cuda dzieją się wokół nas!
Spotkanie rozpoczynamy Mszą Św. o godz. 18.00, po mszy wspólny różaniec w Kościele, a po różańcu spotkanie w salce w Domu Parafialnym.
Serdecznie zapraszamy!
Z Panem Bogiem.

W dniach 11-13.09.2020 odbędzie się warsztat organizowany przez nasze Ognisko.

Lista uczestników jest już zamknięta. Oprócz członków naszego Ogniska, będziemy gościć osoby z Radomska,  Łodzi, Warszawy i Gdańska 🙂

Odwiedzi nas także nasz Krajowy Opiekun ks. Paweł Dubowik.

Prosimy o modlitwę w intencji naszego weekendowego spotkania.

Z Panem Bogiem!

 

Na wczorajszym spotkaniu Wspólnoty ustaliliśmy, że w okresie wakacyjnym spotkania  będą odbywały się jeden raz w miesiącu.

Najbliższe spotkanie  odbędzie się  20 lipca b.r.

Rozpoczynamy  mszą św o godzinie 18 w intencji naszych małżeństwo , a następnie przechodzimy na kolejne spotkanie Wspólnoty do sali nr 7 mieszczącej się w domu parafialnym obok kościoła. Dla chętnych różaniec w intencji dobrych wyborów w naszej ojczyźnie – pół godziny przed mszą św.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, który przeżywają  w swoim małżeństwie  kryzys, są po rozwodzie czy w separacji,  a  pragną pracować nad sobą i z pomocą Pana Boga odzyskiwać radość i pokój w swoim życiu.

Rozpoczynamy tradycyjnie mszą św w intencji naszych małżeństwo godzinie 18, a następnie przechodzimy na kolejne spotkanie WTM  SYCHAR do sali nr 7 mieszczącej się w domu parafialnym obok kościoła.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, który przeżywają  w swoim małżeństwie  kryzys, są po rozwodzie czy w separacji,  a  pragną pracować nad sobą i z pomocą Pana Boga odzyskiwać radość i pokój w swoim życiu.

Na Mszy św o godz 18 będziemy modlić się za nasze kryzysowe małżeństwa.

Po mszy św  istnieje możliwość spotkania w realu dla osób chętnych z zachowaniem wszelkich obowiązujących procedur.

 

  • „Sychar. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie” ks. Marek Dziewiecki .Jest już dostępna nowa książka ks. Marka Dziewieckiego pt. „Sychar. Pokonywanie trudności w małżeństwie i rodzinie”. Książka powstała na kanwie sycharowskich rekolekcji, które ks. Marek poprowadził dla naszej wspólnoty w 2018 roku. Książkę można nabyć m.in. w księgarniach internetowych: https://www.ceneo.pl/92644525 . Ks. Marek Dziewiecki: „Kryzys małżeństwa nie zaczyna się dopiero wtedy, gdy dochodzi do przemocy, uzależnień czy zdrad. Kryzys i cierpienie zaczyna się już wtedy, gdy małżonkowie przestają okazywać sobie miłość, gdy zaniedbują wychowanie dzieci lub gdy oddalają się od Boga. Niniejsza książka pomaga szukać rozwiązań prawdziwych, a nie rozwiązań, które na krótką metę wydają się łatwe i proste, a które w rzeczywistości powiększają jedynie skalę krzywd i cierpienia”.

Przepraszam, że nie było życzeń świątecznych, ale mam ciągle problemy z moim komputerem i logowaniem się na naszej stronie.

Właśnie skończyła się  z msza święta za naszą Wspólnotę. Dziękuję naszemu opiekunowi Księdzu Stanisławowi za piękną promocję Wspólnoty, dziękuję każdej osobie, która uczestniczyła dziś i  angażuje się w naszym bełchatowskim Ognisku. Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Czekamy na maj – może wtedy uda się nam spotkanie  na żywo i wtedy nadrobimy zaległości.  Oficjalne spotkanie na skypie odbędzie się w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.  Do usłyszenia!!!!!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Sycharowicze,Świat spowolnił… Jednak serca wielu z nas biją może szybciej. Bo może
jest w nich obawa o teraz lub o przyszłość… Ale gdy nasze serca zanurzymy w
nieprzerwanej Miłości wypływającej z Serca Pana Jezusa, to głęboko ufam,
że i tempo bicia naszego serca wróci do właściwego rytmu.

W tym szczególnym czasie Wielkiego Postu koronawirus zafundował nam
szczególne rekolekcje. Uczymy się w ramach Wspólnoty, aby z każdej trudnej
sytuacji wyciągać to co może nam umożliwić dalszy wzrost. Warto, abyśmy
zasłuchali się w to co Pan Jezus chce do nas w tym czasie powiedzieć.
Zachęcam Was serdecznie do lektury Pisma Świętego i medytacji Słowa Bożego.
Zachęcam w miarę możliwości do spotkania Pana Jezusa w adoracji w kościele
(zachowując oczywiście wszelkie środki ostrożności związane z kontaktami z
innymi ludźmi)  lub też w osobistej modlitwie, nawet w zaciszu swojego
pokoju. Warto może wrócić do naszych różnych rekolekcji z przeszłości,
których nagrania możemy znaleźć na stronie: http://rekolekcje.sychar.org.
Swoistego rodzaju izolacja ma też otworzyć szerzej nasze serca na bliskich,
których Pan Bóg postawił na drodze naszego życia (Współmałżonka, Dzieci,
Rodziców…). Może to też być czas, aby dostrzec starszych sąsiadów,
którzy mogą teraz potrzebować naszych rąk i nóg, aby im pomóc w
załatwieniu podstawowych potrzeb. Może warto ten dany nam czas wykorzystać na
rozmowy poprzez różne środki komunikacji (telefon, komunikatory internetowe)
z tymi, którymi nie rozmawialiśmy już dawno.

Warto też podtrzymywać kontakt z innymi Sycharowiczami wykorzystując różne
możliwości. Wiele Ognisk organizuje spotkania na Skypie. Może to być okazja
do tego, żeby podzielić się tym co w nas jest, wzmocnić siebie, ale też i
dodać sił tym, którzy teraz słabną. Zachęcam wiec do kontaktu ze swoimi
Liderami, którzy w miarę możliwości zorganizują takie spotkania.
Oczywiście, że nie muszą tego robić sami Liderzy. Jeżeli Ktoś z Was ma
minimalne zdolności informatyczne to można zgłosić się do Lidera po opis
jak takie spotkanie zorganizować i pomóc w ten sposób Liderowi.

Pan Bóg obdarza nas nieustannie Wiarą, Nadzieją i Miłością i wieloma
innymi Łaskami… Skorzystajmy z tych wspaniałych darów a wszystko co wokół
nas jest trudne przemieni się w radość życia w bliskiej relacji z Panem
Jezusem :)…

Życzę Wam Wszystkich otwartości na Pokój, który Pan Bóg nam ciągle
daje… Otaczam Was modlitwą i o modlitwę proszę :)

Z serca Wszystkim błogosławię na dalszy czas … W imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego...

ks.Paweł

 

Patrzymy z troską na sytuację związaną z pojawieniem się koronawirusa w Polsce. Może to być dla niektórych osób trudny czas, ale uważamy, że Wspólnota jest po to, żeby być ze sobą w trudnych sytuacjach i się nawzajem wspierać – pomagać sobie czy to w Ogniskach czy też poza Ogniskami. Dlatego zachęcamy Was, gdy będzie potrzeba, do organizowania się i wspierania siebie nawzajem. W tym celu do utrzymywania ze sobą kontaktu przydatne mogą się okazać Skype, WhatsApp, itp. Niektóre nasze Ogniska korzystają już z tych komunikatorów.

Pan Jezus służył ludziom pomagając im i do tego samego zachęca swoich uczniów, aby naśladowali Go w służeniu innym. Nie trwóżmy się, tylko ufajmy Bogu i wykorzystujmy ten czas, aby dawać sobie nawzajem wsparcie i potrzebną pomoc w łączności z Jezusem, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej.

Pozdrawiamy Was serdecznie,
Rada Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR

https://www.paruzja-iskraz.pl/moja-walka-z-szatanem

1. Gdy zły duch próbuje wejść między mnie a Boga.

Jest regułą, że duchy piekielne z wielkim trudem przenikają do naszej duchowej twierdzy, gdy broni jej mur wewnętrznego pokoju. Nie mają jakby punktu zaczepienia, przyczółka, z którego ruszyłyby do ataku. Nic więc dziwnego, że krążą wokół nas i czekają na jakąś sytuację, która naruszyłaby mur pokoju, uczyniła w nim niewielki wyłom, by im ten atak umożliwić. Pokój bowiem, ogarniający sferę myśli, uczuć, wyobraźni, otwiera nas na Boga i umożliwia pogłębioną modlitwę, więc jak mogłyby nas od Boga odizolować przez swoją napaść? Jednak nasze życie na ogół nie jest wolne od „burz”…

Oto przykłady sytuacji niepokojących: nagła choroba lub jej wykrycie, wypadek (nagłe zagrożenie życia), utrata dóbr (przez kradzież, rabunek, pożar, naszą nieostrożność itp.), utrata pracy, doznana krzywda lub upokorzenie, dopuszczona przez Boga jakakolwiek „burza” czy „nawałnica”, mająca poddać próbie nasz „dom” – solidność jego budowy z fundamentem włącznie (por. Mt 7,25 nn.). W tych sytuacjach możemy być pewni, że wróg piekielny będzie nas atakować, by odizolować nas od Boga.

Powstaje pytanie: co chce przez to osiągnąć?

reszta we wskazanym  linku :

https://www.paruzja-iskraz.pl/moja-walka-z-szatanem

Zapraszam wszystkich, którzy zainteresowani są uporządkowaniem relacji w swoich małżeństwach. Kolejne spotkanie Wspólnoty będzie opierało się na omawianiu granic w relacjach.

Rozpoczynamy jak zwykle mszą św o godzinie 18. Z racji 40-godzinnego nabożeństwa można przyjść wcześniej i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Spotkanie Wspólnoty rozpocznie się po mszy św w salce domu parafialnego.  ZAPRASZAMY!

Jutro kolejne spotkanie Wspólnoty. Rozpoczynamy tradycyjnie  mszą św w intencji naszych małżeństw o godzinie 18 a następnie  do naszej salki w domu parafialnym  na kolejne spotkanie. Tym razem będiemy  uczyli się słuchać siebie wzajemnie  i dzielić sie tym co aktualnie przeżywamy.

Zapraszmy!

Rozpoczynamy mszą św o godzinie 18 w intencji naszych małżeństw, a potem zapraszamy na kolejne spotkanie do salki w domu parafialnym.

Tym razem będziemy kontynuować omawianie granic w małżeństwie i rodzinie.  ZAPRASZAMY.

byśmy doszli do takiego etapu …..

Kochani, jest mi szczególnie miło poinformować, że kolejne spotkanie Naszego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się w dniu 13.01.2020 roku, w kościele pw Matki Kościoła w Bełchatowie.

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godzinie 18.00, a po Mszy Św. udajemy się do salki parafialnej.

Wszystkich którzy cierpią w swoim sakramentalnym małżeństwie /przeżywają kryzys/ serdecznie zapraszamy  !!!

9 grudnia godzina  18 – msza św. rozpoczynająca spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw  Sychar.  Zapraszamy wszystkich , którzy czują się źle w swoim małżeństwie,  ponieważ ich sakramentalny związek przeżywa kryzys.

Celem naszych spotkań jest wzrastanie w miłości do Boga i sakramentalnego współmałżonka.  Dla chrześcijanina nie ma bowiem sytuacji beznadziejnych. Serdecznie zapraszamy

Zpraszam na najbliższe spotkanie wspólnoty WTM Sychar – 24 listopada /poniedziałek/. Rozpoczynamy mszą  św o godzinie 18, a po mszy św. ok. godz. 18.45 zapraszamy do salki nr 7 w Domu Parafialnym.

Wszystkich, którzy są w kryzysie małżeńskim, po rozwodzie czy separacji, a pragną pracować nad sobą i swoim małżeństwem  serdecznie zapraszamy. Wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a podstawą zmian w kryzysach małżeńskich jest przede wszystkim praca nad sobą i zmienianie siebie, we współpracy z Panem Bogiem.

Zapraszam na kolejne spotkanie wspólnoty Sychar, które odbędzie się  14 października b.r.  Rozpoczynamy mszą św o godz. 18 a następnie przechodzimy do salki 107 w budynku obok kościoła na spotkanie  grupy wsparcia.

Zapraszamy wszyskich, który mają problemy w swoich sakramentalnych małżeństwach.

Kochani!

Zpraszam na najbliższe spotkanie wspólnoty WTM Sychar – 9 września /poniedziałek/. Rozpoczynamy mszą  św o godzinie 18, a po mszy św. ok. godz. 18.30 zapraszamy do salki nr 7 w Domu Parafialnym.

Zapraszamy wszystkich, którzy są w kryzysie małżeńskim, po rozwodzie czy separacji, a pragną pracować nad sobą i swoim małżeństwem. Wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, a podstawą zmian w kryzysach małżeńskich jest przede wszystkim praca nad sobą i zmienianie siebie, we współpracy z Panem Bogiem.  Charyzmat  Sycharu głosi, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, gdyż każdy sakramentalny małżonek ma szansę otworzyć się na łaskę nawrócenia i wypełnienia przysięgi małżeńskiej.

poniedziałek, 22.07.2019 r. odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia Wspólnoty Sychar. Rozpoczniemy o godzinie 18:00 Mszą Świętą w intencji naszych małżeństw a po Eucharystii ok. godziny 19:00 przejdziemy na spotkanie do salki w domu parafialnym.

Na Eucharystię oraz spotkanie zapraszamy zarówno małżeństwa, które pragną wspólnie odbudowywać swój sakramentalny związek, jak i małżonków którzy na razie sami chcą podjąć się tej ciężkiej pracy nad sobą, i swoim małżeństwem. Zapraszamy także osoby żyjące w separacji ze swym współmałżonkiem, i te będące już po rozwodzie.